Nabożeństwo fatimskie

W poniedziałek, 13 września, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. różaniec poprowadził nasz praktykant – kl. Mariusz Pastuszyński, następnie udaliśmy się w procesji światła ulicami naszego miasta. Nasze modlitewne spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Nabożeństwo fatimskie

W ostatni piątek, 13 sierpnia, przeżywaliśmy kolejne nabożeństwo fatimskie. Rozpoczęliśmy je Mszą św. o godz. 18:00, następnie rozważyliśmy tajemnice bolesne w modlitwie różańcowej, a po niej wyruszyliśmy procesją światła. Nabożeństwo ponownie poprowadził diakon Marcin Kirkiewicz.

Pielgrzymka do Częstochowy

W niedzielę, 8 sierpnia, piesza pielgrzymka diecezji świdnickiej dotarła na Jasną Górę. Część naszych parafian pielgrzymowało w grupie 2. „Ziemia dzierżoniowska”. W Częstochowie do pielgrzymów pieszych dołączyli pielgrzymi duchowi, którzy przez czas trwania pielgrzymki spotykali się na specjalnych spotkaniach w kościele.

Imieniny księdza proboszcza

25 lipca to dzień, któremu w kalendarzu patronuje św. Krzysztof. Z tego powodu w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się uroczysta Msza św. o godz. 12.00. Podczas niej, modliliśmy się o potrzebne łaski a także dziękowaliśmy Bogu za posługę naszego księdza proboszcza Krzysztofa. Następnie po sumie zostali pobłogosławieni kierowcy oraz ich pojazdy. Każdy z kierowców miał szansę otrzymać również pamiątkową zawieszkę do samochodu z wizerunkiem św. Krzysztofa.

Nabożeństwo fatimskie

We wtorek, 13 lipca, w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się kolejne nabożeństwo fatimskie, któremu przewodniczył dk. Marcin Kirkiewicz. W trakcie modlitwy różańcowej i procesji światła chcieliśmy wynagrodzić zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi i prosiliśmy o potrzebne łaski dla naszych rodzin. Już teraz zachęcamy do wspólnej modlitwy na kolejnym nabożeństwie fatimskim 13 sierpnia.

Powitanie ks. Wojciecha

W ostatnią niedzielę (04.07.2021 r.), podczas Mszy św. o godz. 12.00, powitaliśmy w naszej wspólnocie nowego księdza wikarego – ks. Wojciecha Pawlinę. Został on jako neoprezbiter, skierowany na naszą parafię przez Księdza Biskupa Marka Mendyka, aby pośród nas zdobywać swoje pierwsze doświadczenia jako duszpasterz.

W trakcie uroczystej sumy ks. Wojciech udzielił błogosławieństwa prymicyjnego oraz wręczył wszystkim obecnym pamiątkowe obrazki. Życzymy nowemu księdzu wikaremu Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask, aby jego posługa przyniosła, jak najlepsze owoce.

POŻEGNANIE KS. MATEUSZA

W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za roczną posługę ks. Mateusza Grzegorczyka w naszej parafii jako wikariusza. Była to okazja, by wyrazić naszą wdzięczność za Jego zaangażowanie, dobroć i wielkie serce dla każdego człowieka.

Decyzją Biskupa Świdnickiego, ks. Mateusz został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ks. Mateuszowi życzymy wszelkich łask i darów Ducha Świętego w nowych wyzwaniach, które Kościół przed Nim stawia. Pamiętamy w modlitwie!

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ ŚW. O. CHARBELA

Wtorkową Eucharystią zakończyliśmy rok formacyjny Wspólnoty św. o. Charbela. Była to okazja, by podziękować zarówno Panu Bogu za wszelkie dary i łaski, które przez miniony rok zesłał na każdego z nas, jak również, by wyrazić wdzięczność całej Wspólnocie, która swoją modlitwą wspiera tak wiele osób i spraw.
Po zakończonej Eucharystii wraz z naszymi kapłanami przedłużaliśmy radość wspólnego spotkania przy ognisku.

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26).

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego mięliśmy okazję uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu, przygotowanym przez Wspólnotę św. o. Charbela. Rozpoczęło się ono Mszą Święta, a po Niej miał miejsce wieczór uwielbienia. Niech ten czas przynosi błogosławione owoce!