Eucharystia

Podczas Mszy Świętej najpełniej spotykamy się w sposób rzeczywisty i prawdziwy z Jezusem Chrystusem pod postaciami chleba i wina, jak również w głoszonym Słowie Bożym. Przeżywamy bezkrwawo Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Przyjmując Komunię Św. jednoczymy się nie tylko z Bogiem, ale z całym Kościołem w niebie i na ziemi. Bóg karmi nas swoim pokarmem, byśmy nie ustali w drodze na spotkanie z Nim. Eucharystia daje nam również siły do walki z codziennymi trudnościami, nadaje sens cierpieniom, umacnia naszą wiarę i pogłębia jedność z Bogiem. Najbardziej pobożnie odmówiona modlitwa nie zastąpi Mszy Św., dlatego nie możemy dyspensować się od niej w niedziele i święta nakazane przez Kościół. Eucharystia sprawia, że publicznie wyrażamy naszą wiarę i tworzymy podczas niej wspólnotę Dzieci Bożych. Koncentruje i scala całą parafię, wokół niej rozwija się duszpasterstwo i inne formy działalności.

Do I Komunii Świętej dzieci są przygotowywane na lekcji religii, jak również przez swoich rodziców. Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest nie tylko odpowiedzialne wychowanie dzieci, ale także bycie pierwszymi katechetami, którzy ukazują ważność życia sakramentalnego. Dom rodzinny powinien być „Domowym Kościołem”.