Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. kan. Krzysztof Ambrożej

Wikariusze:
Ks. Błażej Zwolennik
Ks. Mateusz Grzegorczyk