Chrzest

Sakrament ten jest konieczny do zbawienia dla wszystkich tych, którzy słyszeli o Bogu. Zmywa on grzech pierworodny włączając tym samym człowieka we wspólnotę Kościoła. Jednocześnie wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię. Stanowi również sakramentalny węzeł jedności wszystkich chrześcijan. Ze chrztu wynikają prawa: do przyjmowania sakramentów, karmienia się Słowem Bożym, jak również z innych pomocy duchowych niesionych przez Kościół; a także obowiązki: bronienia i wyznawania przed ludźmi wiary, angażowania w apostolstwo, dbanie o wspólnotę parafialną.

Rodzice prosząc o chrzest dziecka, tym samym zobowiązują się, że będą je po katolicku wychowywać. Mają im w tym pomóc rodzice chrzestni. W czasie ceremonii chrzcielnej powinni jedni i drudzy przystąpić do Komunii Św., ofiarując ją w intencji dziecka, a później być dla niego wzorem chrześcijanina. Wymagane jest, by rodzice chrzestni byli praktykującymi katolikami, żyjącymi zgodnie z nauką Kościoła, a więc nie mogą być np. w związku niesakramentalnym, muszą być po sakramencie bierzmowania i mieć ukończone 16 lat.

Chrzest udzielany jest w naszej parafii w I niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12.00 oraz w III niedzielę miesiąca o godz. 12.00. Ponadto w II dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych podczas Mszy Św. o godz. 12.00.

Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem rodzice dziecka (co najmniej jedno z nich) zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą:

  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo swego ślubu kościelnego i cywilnego (ci, którzy nie mają ślubu kościelnego niech przyniosą świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego),
  • zaświadczenia z parafii, w których mieszkają chrzestni stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą oni być chrzestnymi.

Rodzice dziecka powinni uczestniczyć w duszpasterskim spotkaniu (spotkania takie odbywają się w naszym kościele w środy poprzedzające I i III niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00). Ponadto rodzice dziecka (jeśli wymaga tego potrzeba) mogą wziąć udział w spotkaniu w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.