Podziękowania

W sobotę, 30 października, na Mszy św. o godz. 18.00 modliliśmy się oraz ks. Proboszcz w imieniu wspólnoty parafialnej podziękował paniom Katarzynie, Wiesławie i Leonardzie za wieloletnią posługę w parafialnym Zespole Charytatywnym.