POŻEGNANIE KS. MATEUSZA

W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za roczną posługę ks. Mateusza Grzegorczyka w naszej parafii jako wikariusza. Była to okazja, by wyrazić naszą wdzięczność za Jego zaangażowanie, dobroć i wielkie serce dla każdego człowieka.

Decyzją Biskupa Świdnickiego, ks. Mateusz został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ks. Mateuszowi życzymy wszelkich łask i darów Ducha Świętego w nowych wyzwaniach, które Kościół przed Nim stawia. Pamiętamy w modlitwie!