ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ ŚW. O. CHARBELA

Wtorkową Eucharystią zakończyliśmy rok formacyjny Wspólnoty św. o. Charbela. Była to okazja, by podziękować zarówno Panu Bogu za wszelkie dary i łaski, które przez miniony rok zesłał na każdego z nas, jak również, by wyrazić wdzięczność całej Wspólnocie, która swoją modlitwą wspiera tak wiele osób i spraw.
Po zakończonej Eucharystii wraz z naszymi kapłanami przedłużaliśmy radość wspólnego spotkania przy ognisku.