Rozpoczęcie Kursu Lektorskiego

W ramach Służby Liturgicznej rozpoczęliśmy dzisiaj w naszej parafii Kurs Lektorski. Bierze w nim udział 4 ministrantów, którzy przez cykl spotkań formacyjnych będą przygotowywać się do funkcji lektora. Kurs Lektorski prowadzi ks. Mateusz Grzegorczyk, a pomagają mu ceremoniarze: Łukasz, Mateusz i Józef. Czas kursu to dla ministrantów okazja do poznawania Pisma Świętego, zgłębiania wiedzy i umiejętności liturgicznych, jak również wzmacniania swojej więzi z Panem Bogiem i między sobą.