Nabożeństwo Adoracji Krzyża

Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

U początku okresu Wielkiego Postu, w czasie nabożeństwa adoracji krzyża, mieliśmy okazję zagłębić się w tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. Była to doskonała sposobność, by uwielbiać znak naszego zbawienia i po raz kolejny w naszym życiu przekonać się jak bardzo Bóg miłuje człowieka, skoro zgodził się poświęcić swego Syna na drzewie krzyża. Nabożeństwo przygotowała Wspólnota Modlitewna św. o Charbela.